ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW:

 

 • Każdy publikowany w czasopiśmie artykuł musi zostać zrecenzowany.  

 • Recenzenta wybierają redaktor naczelny lub zastępcy redaktora naczelnego spośród naukowców (co najmniej ze stopniem doktora) specjalizujących się w danej tematyce.

 • Wybrany recenzent nie może wchodzić w konflikt interesów z autorami prac (pokrewieństwo, bezpośrednia relacja osobista, podległość służbowa). 

 • Recenzje są anonimowe (double blind review) – zarówno autor nie zna tożsamości recenzenta, jak i recenzent nie zna tożsamości autora. 

 • Recenzent wypełnia formularz recenzji otrzymany od redakcji. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

 • Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi artykułu. Autor uwzględnia uwagi recenzenta i wprowadza poprawki do tekstu. W przypadku gdy nie zgadza się ze zdaniem recenzenta, swoją opinię przekazuje redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny lub zastępcy redaktora naczelnego.

 • Zgodnie z dobrymi praktykami w nauce, recenzent nie może wykorzystywać informacji z artykułu przed jego publikacją. 

 • Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz czasopisma.

 

Formularz recenzencki do pobrania

 

STAŁY ZESPÓŁ RECENZENTÓW
artykułów publikowanych w Journal of KONBiN

 

 1. dr hab. inż. AUGUSTYN Sławomir (Wojskowa Akademia Techniczna)
 2. dr hab. inż. BARTNICKI Adam (Wojskowa Akademia Techniczna)
 3. dr inż. BERG Heinz-Peter (Federal Office for Radiation Protection, Niemcy)
 4. dr hab. inż. CHACHURSKI Ryszard (Wojskowa Akademia Techniczna)
 5. dr hab. inż. CHRUZIK Katarzyna (Akademia WSB)
 6. dr hab. inż. HUTSAYLYUK Volodomyr (Wojskowa Akademia Techniczna)
 7. dr hab. inż. IDZIOR Marek (Politechnika Poznańska)
 8. dr hab. inż. JANKOWSKI Antoni (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
 9. dr hab. inż. JURCZAK Wojciech (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
 10. dr inż. KAĽAVSKÝ Peter Slovak (AeronauticalInstitute)
 11. dr hab. inż. KŁYSZ Sylwester (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
 12. dr hab. inż. KULCZYCKI Andrzej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 13. dr hab. inż. LASKOWSKI Dariusz (Wojskowa Akademia Techniczna)
 14. dr hab. inż. LINDSTEDT Paweł (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
 15. dr hab. inż. MAGIER Mariusz (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)
 16. dr hab. inż. MANEROWSKI Jerzy (Politechnika Warszawska)
 17. docent MARKOVÁ Jana (Czech Technical University in Prague)
 18. dr hab. inż. MERKISZ Jerzy (Politechnika Poznańska)
 19. dr hab. inż. MIGAWA Klaudiusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
 20. dr hab. inż. MITKOW Szymon (Wojskowa Akademia Techniczna)
 21. dr hab. inż. MUŚLEWSKI Łukasz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy)
 22. dr hab. inż. ORKISZ Marek (Politechnika Rzeszowska)
 23. dr hab. inż. PANAS Andrzej (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
 24. dr hab. inż. ROŚKOWICZ Marek (Wojskowa Akademia Techniczna)
 25. dr hab. inż. RZĄDKOWSKI Romuald (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
 26. dr hab. inż. SIBILSKI Krzysztof (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
 27. nadzw. dr hab. inż. SIERGIEJCZYK Mirosław (Politechnika Warszawska)
 28. dr hab. inż. SLAVKA Rudolf (Slovak Aeronautical Institute)
 29. dr hab. SMOLAREK Leszek (Akademia Morska)
 30. dr hab. inż. SZCZEPANIK Ryszard (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
 31. dr hab. inż. SZPYTKO Jan (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 32. dr TOMASZEWSKA Justyna (Lotnicza Akademia Wojskowa)
 33. dr hab. inż. TOMASZEWSKI Franciszek (Politechnika Poznańska)
 34. assistant professor VALIS David (Brno University of Defense. Czech Republic)
 35. dr hab. inż. WAWRZYŃSKI Wojciech (Politechnika Warszawska)
 36. ppłk dr inż. WAŻNY Mariusz (Wojskowa Akademia Techniczna)
 37. dr hab. inż. WOŹNIAK Ryszard (Wojskowa Akademia Techniczna)
 38. dr hab. inż. ZIO Enrico (Politechnika w Mediolanie)
 39. dr hab. inż. ZIÓŁKOWSKI Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna)
 40. prof. dr hab. inż. ŻUREK Józef (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)