2015 tom 1

2015t1
 
UWAGA: W wersji drukowanej tomu, na pierwszych stronach artykułów umieszczono błędne numery DOI:
jest: 10.1515jok-2015-00X lub 10.1515jok-2015-0XX
powinno być: 10.1515jok-2015-000X lub 10.1515jok-2015-00XX