Zasady przysyłania i przyjmowania artykułów do druku w Journal of KONBiN

 1. Przysyłanie artykułów
  1. Przedmiotem artykułu powinny być treści o charakterze naukowym, badawczym lub konstruktorskim nigdzie do tej pory nie publikowane.
  2. Struktura artykułu:
   • strona tytułowa (pierwsza)
   • wstęp
   • rozdziały
   • podrozdziały
   • spis literatury (bibliografia)
  3. Artykuły powinny być przygotowane zgodnie wytycznymi dla autorów (wzór artykułu).
  4. Przed wysłaniem artykułu autorzy powinni zapoznać się z zasadami przeciwdziałania zjawisku „ghostwriting” i stosować się do tych zasad.
  5. Artykuł nie powinien przekraczać 8 – 10 stron wg wzoru.
  6. Pierwsza (tytułowa) strona artykułu powinna zawierać:
   • tytuł w języku angielskim
   • tytuł w języku polskim
   • imię i nazwisko autora (autorów)
   • afiliację autora (autorów)
   • adres e-mail autora (autorów)
   • streszczenie (abstract) w języku polskim i w języku angielskim
   • słowa kluczowe (keywords) w języku polskim i w języku angielskim
  7. Na ostatniej stronie artykułu powinno być umieszczone zdjęcie autora (autorów) oraz krótkie, naukowe CV.
  8. Przygotowany artykuł należy dostarczyć do redakcji w postaci elektronicznej (pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w postaci CD na adres: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Sekretariat Naukowy. 01-494 Warszawa ul. Księcia Bolesława 6).
  9. Przesłany artykuł powinien być zapisany w dwóch formatach: do redagowania jako MICROSOFT OFFICE WORD 2007 (docx lub doc) oraz do kontroli jako ADOBE ACROBAT DOCUMENT (pdf).
 2. Przyjmowanie artykułów do druku
  1. Procesowi przygotowania do druku podlegają artykuły tematycznie odpowiadające profilowi czasopisma.
  2. Artykuły podlegają recenzowaniu przez specjalistów wyznaczonych przez redakcję z grona stałego zespołu recenzentów.
  3. Recenzje przygotowywane są zgodnie z wytycznymi MNiSW.
  4. Artykuł może być odesłany autorowi do poprawy zgodnie z sugestiami recenzentów.
  5. O przyjęciu artykułu do druku redakcja informuje autora (autorów).
  6. Redakcja może wprowadzić opłatę za opublikowanie artykułu. O tym fakcie redakcja jest zobowiązana powiadomić wcześniej (na pół roku przed terminem) na stronie internetowej czasopisma.
  7. Autorzy referatów otrzymują bezpłatnie autorskie egzemplarze tomu, w którym znajduje się ich artykuł.